نرم افزار بهینه سازی ذوب

شرکت هاتف تک نیکنام افتخار ارائه نرم افزار Annovel Cost optimization ویرایش ۲۰۲۰ به عنوان نماینده رسمی را دارد. این نرم افزار برای مدیریت فعال فرآیندهای ذوب ریخته گری  در شرکت های ریخته گری بسیار کاربردی و راهگشا می باشد. شرکت ANOVEL SOFTWARE  برنامه نرم افزار بهینه سازی هزینه ذوب ACO Software را با 18 سال تجربه در بخش توسعه داده و در خدمت صنعت ریخته گری قرار داده است.

شمای کلی نرم افزار

هدف از این نرم افزار پیشرفته، فراهم آوردن شرایط بهینه هزینه و کیفیت در فرآیندهای ذوب ریخته گری ، کاهش هزینه های ذوب واحد ، افزایش کارایی و ظرفیت و ایجاد یک فرآیند تولید رقابتی با حذف اتلاف مواد اولیه ، انرژی و زمان است. با ACOS می توان تمام فرآیندهای ذوب را با بازدهی بالاتری کنترل کرد.

بستن آلیاژهای پیشرفته با نرم افزار مهندسی بهینه سازی ذوب

برخی از توانایی های این نرم افزار به شرح زیر است:

  • پرسنلی که دستور العمل های ذوب را تهیه می کنند مطمئن باشند که ارزان ترین دستورالعمل ذوب را برای ترکیب شیمیایی مورد نظر تهیه می کنند.
  • هنگام تهیه یک دستور العمل ذوب ، ACOS تمام مواد اولیه شما ، یعنی آلیاژهای آلیاژ ، قراضه و بازیافت را در نظر می گیرد.
  • در فرآیند ذوب ، مدیر می تواند کلیه فعالیتهای مربوط به فرآیندهای ذوب را کنترل کند.
  • شارژ کوره را می توان بدون در نظر گرفتن مقادیر اضافی و یا در صورت لزوم با کمترین مقدار و هزینه محاسبه و در نظر گرفت.
  • هزینه های فروآلیاژ با استفاده از ارزان ترین فروآلیاژها کاهش می یابد.
  • زمان ذوب در هر بار با کاهش مقادیر اضافی کاهش می یابد.
  • عمر نسوز کوره افزایش می یابد.
  • کیفیت متریال تولیدی استاندارد می شود.