سابمرج انتری نازل Submerged Entry Nozzle

سابمرج انتری نازل Submerged Entry Nozzle دارای متریال های مختلف جهت تماس با فلاکس و سرباره مذاب است که بر حسب گرید فولاد و سرعت ریخته گری هر شرکت فولادسازی طراحی و ساخته می شود.

سابمرج نازل و سایر قطعات هایتک از با کیفیت ترین منابع آلمانی و انگلیسی توسط شرکت هاتف قابل ارائه است. با ما تماس بگیرید.

در قسمت سوراخ داخلی نازل، از پوششی استفاده می شود که میزان گرفتگی سوراخ نازل در اثر آلومینا را به حداقل می رساند. انواع مختلفی از پوشش وجود دارد که نسوز را در مرحله پیش گرم به همان حالت اولیه حفظ می کند.

بخش های معمول SEN یا Submerged Entry Nozzle

متریال نشیمن کامپوزیتی

متریال این قسمت دارای آلومینا یا مگنزیای زیادی است. در ریخته گری های حساس، آلومینای فوق کم کربن یا مگنزیا می تواند به کار برده شود.

پوشش محافظ در برابر گرفتگی

این پوشش از گرفتگی در برابر آلومینا محافظت می کند.

متریال بدنه

متریال آلومینا گرافیت به همراه عناصری که کارایی را بهبود می بخشد.

بخش کامپوزیتی مقاوم به فلاکس

در این بخش از متریال زیرکونیایی به عنوان عنصر اصلی استفاده می شود.

سیستم پوشش مقاوم

متریال این قسمت دارای آلومینا یا مگنزیای زیادی است. در ریخته گری های حساس، آلومینای فوق کم کربن یا مگنزیا می تواند به کار برده شود.

فیبر عایق و پوشش

برای حفظ دما در دوره قطع شدن گاز به کار برده می شود.