انواع فولاد

به طور کلی گرید های انواع فولاد بر اساس موارد زیر طبقه بندی می شوند:

ترکیب شیمیایی: مانند کربن، کم آلیاژ و یا گرید فولاد زنگ نزن

روش ساخت: بر پایه پروسس اکسیژن یا روش کروه الکتریکی

پروسه نهایی: مانند گرید استیل برای نورد گرم یا نورد سرد

شکل نهایی محصول: به طور مثال ورق، شیت، استریپ، لوله یا اشکال ساختمانی

پروسه اکسیژن زدایی: مانند فولاد کشته شده، نیمه کشته شده یا گرید های Rimmed یا Capped

ریز ساختار: مانند گرید فریتی، پرلیتی و مارتنزیتی

سطح استحکام لازم: برای مثال فولاد گرید A240 نوع C در استاندارد ASTM ذکر شده است که باید استحکام کششی بین515 تا 655 مگاپاسکال داشته باشد.

عملیات حرارتی اعمال شده: از قبیل آنیل، کوئنچ تمپر و پروسه ترمومکانیکی

میزان کربن موجود در فولاد

کلید فولاد استیل فلزات متریال کلید فولاد بانک اطلاعاتی مواد کلید فلزات کلید مواد ترکیب شیمیایی خواص مکانیکی انواع فولاد خواص خزشی دمای بالا ورق آلیاژی فولاد ضد زنگ فولاد کربنی

فولادها معمولاً به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

فولاد کم کربن مانند AISI 1005 تا AISI 1026، فولاد IF ، HSLA، TRIP و TWIN

فولاد با کربن متوسط، برای مثال AISI 1029 تا AISI 1053 و

فولاد با کربن بالا مانند AISI 1055 تا AISI 1095

از منظری دیگر، فولادها در دسته بندی اروپایی به گروه های زیر تقسیم می شوند:

فولاد غیر آلیاژی مانند EN DC01-DC06; S235; S275 ,…

فولاد آلیاژی از قبیل 2CrMo4 و 25CrMo4

فولاد ضد زنگ
فولاد ابزار، برای مثال EN 1.1545; AISI/SAE W110; EN 1.2436, AISI/SAE D6,

فولاد برای ورق ها و Strip ها و

فولاد برای استفاده های الکتریکی و الکترونیکی از قبیل EN 1.0890 و EN 1.0803

گاهی برخی انواع فولادها خواص مختلفی در استانداردهای مختلف دارند. برای مثال، فولاد نوع 34CrMo4 در هردو استاندارد DIN و EN ذکر شده است. در استاندارد EN ، شش مشخصه(زیرگروه) برای آن ذکر شده است، درحالیکه در استاندارد DIN ، ده مشخصه (زیرگروه) ذکر شده است. این مشخصات گوناگون، خواص کششی مختلفی برای این فولاد ذکر می کنند که دلیل آن عملیات ترمومکانیکی مختلف اعمالی در پروسه ساخت است.

جهت توضیحات تکمیلی و امکانات بیشتر به صفحه ما در سایت Total Materia مراجعه فرمائید. یا با ما تماس حاصل فرمایید.

با استفاده از کلید فلزات Total Materia می توان به راحتی به خواص مکانیکی، ترکیبات شیمیایی، آلیاژهای معادل و اطلاعات ارزشمند بیشمار دیگری از فلزات دست یافت. جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق راهنمای تصویری و یا استفاده آزمایشی از بانک اطلاعاتی، از سایت بازدید و یا با ما تماس بگیرید.