کلید مس

کلید مس

کلید مس نیز مثل کلید بقیه فلزات بخش از بانک اطلاعاتی بزرگ 2019 Total Materia است. در اینجا نگاهی اجمالی به آلیاژهای مس می اندازیم. بسیاری از آلیاژهای مس رنگ منحصر به فردی دارند که می تواند با تغییر آب و هوا تغییر یابد. برای بیشتر آلیاژهای مس، ایجاد و حفظ سطح استاندارد در شرایط خوردگی شدید آسان است و بسیاری از آلیاژهای مس به صورت خام و دارای پوشش کاربرد های دکوری دارند. این آلیاژهای رنگ منحصر به فردی دارند از صورتی پررنگ تا زرد طلایی و برنزی تیره که در شرایط خاص آب و هوایی نمایان می شوند و قرار گرفتن در معرض هوا می تواند رنگ سبز یا برنزی ایجاد کند.

خواص مس می تواند با تغییر در ترکیب شیمیایی و روش ساخت گسترده تر گردد.

کلید مس کلید فولاد کلید فلزات کلید مواد آلیاژ های معادل انتخاب مواد جایگزینی مواد مس هدایت الکتریکی هدایت گرمایی برنز برنج Brass Bronze

هدایت الکتریکی:

مس در بین فلزات مهندسی بالاترین هدایت الکتریکی را دارد. نقره یا دیگر عناصر می تواند به مس اضافه شود تا استحکام افزایش یابد بدون آنکه در هادی الکتریسیته بودن آن خللی وارد شود.

هدایت گرمایی:

این خاصیت شبیه خاصیت هدایت الکتریکی است. آلیاژهای مس می تواند برای این خاصیت به کار رود و زمانی که مقاومت به خوردگی خوب جبران کاهش میزان هدایت الکتریکی را بکند.

مقاومت به خوردگی:

همه آلیاژهای مس در مقابل آب و بخار مقاومت به خوردگی دارند. در بسیاری از مناطق روستایی، محیط های دریایی و فضاهای صنعتی، آلیاژهای مس به دلیل مقاومت به خوردگیشان کاربرد دارند. مس و آلیاژهای مس همچنین در برابر محلول های نمکی، خاک ها، کانی های غیر اکسیدی، اسیدهای ارگانیک و سود سوزآور مقاوم هستند.

مس و آلیاژهای آن که اطلاعات آن ها در کلید مس نرم افزار توتال متریا در برابر بیشتر آمونیاک ها، هالوژن ها، سولفید ها، محلول های حاوی یون های آمونیوم و اسید های اکسید کننده مانند اسید نیتریک مقاومت زیادی ندارند. آلیاژهای مس همچنین در برابر اسید های غیر ارگانیک مقاومت کمی دارد. مقاومت به خوردگی آلیاژهای مس از تشکیل لایه چسبنده ای بر روی سطح نشأت می گیرد. این لایه چسبنده حاصل خوردگی اولیه سطح است که سطح مس را از خوردگی بیشتر محافظت می کند.

رفتار مکانیکی

انعطاف پذیری می تواند با آنیل کردن بازیابی شود. این بازیابی می تواند با آنیل مخصوص صورت گیرد و یا به طور اتفاقی در حین جوشکاری یا لحیم کاری با ایجاد حرارت صورت پذیرد. سخت کاری/ استحکام بخشی: چهار روش برای استحکام بخشی مس و آلیاژهای آن وجود دارد، کرنش سختی، استحکام بخشی به روش محلول جامد، رسوب سختی و استحکام بخشی به روش پخش فازهای سخت، راه های استحکام بخشی به مس هستند. راه پنجم تجزیه اسپینودال است که علی رغم استفاده گسترده در صنعت، تنها بر روی آلیاژهای مشخصی از مس-نیکل-قلع قابل اجرا است.

جهت توضیحات تکمیلی و امکانات بیشتر در خصوص کلید مس ، به صفحه ما در سایت Total Materia مراجعه فرمائید.

توتال متریا

با استفاده از کلید فلزات 2019 Total Materia می توان به راحتی به خواص مکانیکی، ترکیبات شیمیایی، آلیاژهای معادل و اطلاعات ارزشمند بیشمار دیگری از فلزات دست یافت. جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق راهنمای تصویری و یا استفاده آزمایشی از بانک اطلاعاتی، بخش های زیر را کلیک نمائید.

www.totalmateria.com/page.aspx?ID=Components&LN=FA
www.totalmateria.com/page.aspx?ID=Library&LN=FA
www.totalmateria.com/page.aspx?ID=HowItHelps&LN=FA